Emre Çamalan'ın Kişisel Güncesi

Ben, sen sen olduğun için, benim!

Database

Sadece HBase Nasıl Kurulur?

Merhaba, HBase şimdiye kadar bir database olmaktan çok Hadoop ile entegre bir yapı gibi anıldı, aslında sadece JAVA >= 1.6 ile HBase kurup kullanabilirsiniz.Tabi Hadoop’un getirdiği MapReduce ‘u küçümsememekte gerekir ancak sadece HBase’de kullanabilirsiniz. Ubuntu 14.04 LTS üzerinde kurulum yapalım. Öncelikle sisteminizde JAVA kurulu olmalı ben bunun için şu yolu takip ediyorum; sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java yazının devamı…

Ubuntu 12: Cassandra Kurulumu

Ubuntu 12’ye cassandra database’i kurmayı deneyelim. Sisteminizde java kurulu olması gerekmektedir. Hemde jre7 olursa sonradan sıkıntı yaşamazsınız. Yoksa şu hatayla karşılaşabilirsiniz: Cassandra 2.0 and later require Java 7 or later.   Repomuza cassandrayı bulabileceği adresi ekleyelim. vim /etc/apt/sources.list.d/cassandra.sources.list dosyasını oluşturup için şu satırları yazalım. deb http://debian.datastax.com/community stable main Bundan sonra apt-get update komutunu deneyin ve yazının devamı…

MongoDB için Php Driver Kurma

Mongodb’yi kurduktan sonra; apt-get install mongodb-server Mongodb ile php ‘nin bağlantı kurabilmesi için driverlarının linux’te de Windowsta da kurup ayarlanması gerekmektedir. http://docs.mongodb.org/ecosystem/drivers/php/ Burada soldaki menüde desteklenen tüm dillerin driverları yer almaktadır. Php’nin extra paketlerini kurabilmek için pecl diye bir komuta ihtiyaç vardır bunun olabilmesi için de aşağıdaki komutla komut satırından yükleme yapmanız gerekmektedir. apt-get install yazının devamı…

Ubuntu: MongoDB kurulumu

Ubuntu server’a mongoDB kurmak için sırasıyla şu işlemleri yapmak gerekmektedir. sudo apt-key adv –keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 –recv 7F0CEB10   echo ‘deb http://downloads-distro.mongodb.org/repo/ubuntu-upstart dist 10gen’ | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb.list   sudo apt-get update   sudo apt-get install mongodb-org   apt-get install mongodb-org=2.6.1 mongodb-org-server=2.6.1 mongodb-org-shell=2.6.1 mongodb-org-mongos=2.6.1 mongodb-org-tools=2.6.1   echo “mongodb-org hold” | sudo dpkg –set-selections echo “mongodb-org-server hold” yazının devamı…