Emre Çamalan'ın Kişisel Güncesi

Ben, sen sen olduğun için, benim!

Sadece HBase Nasıl Kurulur?

Merhaba,
HBase şimdiye kadar bir database olmaktan çok Hadoop ile entegre bir yapı gibi anıldı, aslında sadece JAVA >= 1.6 ile HBase kurup kullanabilirsiniz.Tabi Hadoop’un getirdiği MapReduce ‘u küçümsememekte gerekir ancak sadece HBase’de kullanabilirsiniz.

Ubuntu 14.04 LTS üzerinde kurulum yapalım.

Öncelikle sisteminizde JAVA kurulu olmalı ben bunun için şu yolu takip ediyorum;

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update 
sudo apt-get install oracle-java7-installer

Javanızı kurdunuz ama HBase sizden JAVA_HOME değişkeni isteyecektir.

Bunun için de şu yolu izleyebilirsiniz, /etc/environment içerisine JAVA_HOME değişkenini ekleyebilirsiniz.

echo 'JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-oracle' >> /etc/environment

 

Sonuçta kontrol ettiğimizde şöyle olması gerekir;

cat /etc/environment 
PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games"
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-oracle

Artık HBase kurulumuna geçebiliriz, ben /usr/local altına kurmayı tercih ediyorum.

cd /usr/local
wget http://www.us.apache.org/dist/hbase/stable/hbase-0.98.6.1-hadoop2-bin.tar.gz
tar zxvf hbase-0.98.6.1-hadoop2-bin.tar.gz
mv hbase-0.98.6.1-hadoop2 hbase

 

İnanmayacaksınız ama HBase’iniz hazır sadece küçük bir hatırlatma yaparak işe başlayacağım.

Şu anda sizin HBase’iniz hazır ama dataları tmp dosyanızın altına altmaya hazır reboot ettiğinizde Ubuntunuz onu var olan dosyaları silecektir.

Tavsiyem default değeri değiştirmekten yana. İsteyen şunu uygulayabilir;

mkdir /root/hbase

Sonra hbase site xml dosyasının içi şöyle olmalı;

cat /usr/local/hbase/conf/hbase-site.xml

 

<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="configuration.xsl"?>
<!--
/**
 *
 * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
 * or more contributor license agreements. See the NOTICE file
 * distributed with this work for additional information
 * regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
 * to you under the Apache License, Version 2.0 (the
 * "License"); you may not use this file except in compliance
 * with the License. You may obtain a copy of the License at
 *
 *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */
-->
<configuration>
<property>
<name>hbase.rootdir</name>
<value>file:///root/hbase</value>
</property>

</configuration>

Son kısmı yeni ekledik.

Bakalım çalışıyor mu?

cd /usr/local/hbase
/usr/local/hbase# bin/start-hbase.sh 
starting master, logging to /usr/local/hbase/bin/../logs/hbase-root-master-virtualbox.out

Evet çalıştı ve hata vermedi.

Şimdi tablo falan oluşturmayı deniyorum;

bin/hbase shell

Komutundan sonra sizi shell e atıyor ve istediğiniz db işlemlerini komut satırından yapmanızı sağlıyor.

/usr/local/hbase# bin/hbase shell
2014-10-02 10:30:08,101 INFO [main] Configuration.deprecation: hadoop.native.lib is deprecated. Instead, use io.native.lib.available
HBase Shell; enter 'help<RETURN>' for list of supported commands.
Type "exit<RETURN>" to leave the HBase Shell
Version 0.98.6.1-hadoop2, r96a1af660b33879f19a47e9113bf802ad59c7146, Sun Sep 14 21:27:25 PDT 2014

hbase(main):001:0>
hbase(main):003:0> status
1 servers, 0 dead, 2.0000 average load

 

hbase(main):004:0> create 'ecamalan_table','column_family1'
0 row(s) in 0.7330 seconds

=> Hbase::Table - ecamalan_table
hbase(main):005:0> list 'ecamalan_table'
TABLE                                                                                                      
ecamalan_table                                                                                                  
1 row(s) in 0.0150 seconds

=> ["ecamalan_table"]
hbase(main):006:0> 

 

Güzel çalışıyor artık çıkıp , HBase’i kapatabiliriz;

=> ["ecamalan_table"]
hbase(main):006:0> exit
root@virtualbox:/usr/local/hbase# bin/stop-hbase.sh 
stopping hbase.....................
root@virtualbox:/usr/local/hbase# 

 

Kolay gelsin…

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*