Emre Çamalan'ın Kişisel Güncesi

Ben, sen sen olduğun için, benim!

Python

Python: sasl/saslwrapper.cpp:21:23: fatal error: sasl/sasl.h: No such file or director

Merhaba, pip ile bir kütüphane yüklemeye çalışıyorsunuz ya da pip  yükleme çalışıyorsunuz ve şöyle bir hata aldınız Adding thrift 0.9.1 to easy-install.pth file Installed /usr/lib/python2.7/site-packages/thrift-0.9.1-py2.7-linux-x86_64.egg Searching for sasl Reading https://pypi.python.org/simple/sasl/ Best match: sasl 0.1.3 Downloading https://pypi.python.org/packages/source/s/sasl/sasl-0.1.3.tar.gz#md5=6db4ca3d4fb699cf126a6e6f2f516d8f Processing sasl-0.1.3.tar.gz Writing /tmp/easy_install-SQlmID/sasl-0.1.3/setup.cfg Running sasl-0.1.3/setup.py -q bdist_egg –dist-dir /tmp/easy_install-SQlmID/sasl-0.1.3/egg-dist-tmp-gHyDyt sasl/saslwrapper.cpp:21:23: fatal error: sasl/sasl.h: No such file or directory yazının devamı…

Python Sözlük Uygulaması

Merhaba, linux’te ingilizceden türkçeye ya da tersi bir çeviriyi kullanıcıyı yormadan en efektif şekilde yazılmış bir uygulama nedense göremiyorum. Olay aslında gayet basit olmasına karşın nedense çıkartılmıyor. 1) Kullanıcı bir döküman okurken yanında bilmediği kelimeleri de hızlı bir şekilde arayabilmeli 2) Kullanıcı önceden aradığı kelimeyi kapatmadan sürekli görebilmeli ve bunu ekranın her hangi bir yerinde yazının devamı…

PiP paket yükleme hatası

Diyelim pip ile bir python modülü eklemeyi deniyorsunuz ve şöyle bir hata aldınız; gevent/gevent.core.c:9:22: fatal error: pyconfig.h: No such file or directory #include “pyconfig.h” ^ compilation terminated. error: command ‘gcc’ failed with exit status 1 —————————————- Cleaning up… Command /usr/bin/python -c “import setuptools, tokenize;__file__=’/tmp/pip_build_root/gevent/setup.py’;exec(compile(getattr(tokenize, ‘open’, open)(__file__).read().replace(‘\r\n’, ‘\n’), __file__, ‘exec’))” install –record /tmp/pip-zusRaj-record/install-record.txt –single-version-externally-managed –compile failed yazının devamı…

Python Modüllerini Kolay Ekleme (PiP)

# install setup tools curl https://bitbucket.org/pypa/setuptools/raw/bootstrap/ez_setup.py | python – # install pip curl https://raw.github.com/pypa/pip/master/contrib/get-pip.py | python – Yeni bir python modülünü kolayca yüklemek için; pip install grequests  

Centos: Python 2.7 derleme

Yapılması gerekenler: cd /opt wget http://www.python.org/ftp/python/2.7.3/Python-2.7.3.tar.bz2 tar xf Python-2.7.3.tar.bz2 cd Python-2.7.3 ./configure –prefix=/usr/local make && make altinstall Buradaki önemli nokta altinstall kullanıyor olmamız. Neden? Çünkü make install kullansaydık adı python olan 2 tane farklı versiyon olacaktı ve sistemde çakışma olacaktı. cd /usr/local/bin ls -ltr python* ln -s /usr/local/bin/python2.7 /usr/local/bin/python Setuptools Yükleme cd /opt wget http://pypi.python.org/packages/source/d/distribute/distribute-0.6.27.tar.gz yazının devamı…

Previous Posts