Emre Çamalan'ın Kişisel Güncesi

Ben, sen sen olduğun için, benim!

hadoop

Sadece HBase Nasıl Kurulur?

Merhaba, HBase şimdiye kadar bir database olmaktan çok Hadoop ile entegre bir yapı gibi anıldı, aslında sadece JAVA >= 1.6 ile HBase kurup kullanabilirsiniz.Tabi Hadoop’un getirdiği MapReduce ‘u küçümsememekte gerekir ancak sadece HBase’de kullanabilirsiniz. Ubuntu 14.04 LTS üzerinde kurulum yapalım. Öncelikle sisteminizde JAVA kurulu olmalı ben bunun için şu yolu takip ediyorum; sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java yazının devamı…