Emre Çamalan'ın Kişisel Güncesi

Ben, sen sen olduğun için, benim!

OpenCV

Ubuntu Opencv import cv Problemi

Ubuntu üzerine opencv’yi synaptic package manager üzerinden kurduğunuzu varsayıyorum. Komut satırından root@camalan:~# python dediniz. Sonra opencv kullanabilmek için root@camalan:~# python Python 2.7.3 (default, Aug 1 2012, 05:14:39) [GCC 4.6.3] on linux2 Type “help”, “copyright”, “credits” or “license” for more information. >>> import cv dediniz ve şöyle bir hata aldınız: root@camalan:~# File “/usr/lib/pymodules/python2.7/cv.py”, line 1, in yazının devamı…