Emre Çamalan'ın Kişisel Güncesi

Ben, sen sen olduğun için, benim!

Big Data

Hadoop Hive: Unable to instantiate org.apache.hadoop.hive.metastore.HiveMetaStoreClient

Hive Hatası;   hive> show databases; FAILED: Execution Error, return code 1 from org.apache.hadoop.hive.ql.exec.DDLTask. java.lang.RuntimeException: Unable to instantiate org.apache.hadoop.hive.metastore.HiveMetaStoreClient   Çözümü; rm metastore_db/*.lck  

Sadece HBase Nasıl Kurulur?

Merhaba, HBase şimdiye kadar bir database olmaktan çok Hadoop ile entegre bir yapı gibi anıldı, aslında sadece JAVA >= 1.6 ile HBase kurup kullanabilirsiniz.Tabi Hadoop’un getirdiği MapReduce ‘u küçümsememekte gerekir ancak sadece HBase’de kullanabilirsiniz. Ubuntu 14.04 LTS üzerinde kurulum yapalım. Öncelikle sisteminizde JAVA kurulu olmalı ben bunun için şu yolu takip ediyorum; sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java yazının devamı…