Emre Çamalan'ın Kişisel Güncesi

Ben, sen sen olduğun için, benim!

MongoDB

MongoDB için Php Driver Kurma

Mongodb’yi kurduktan sonra; apt-get install mongodb-server Mongodb ile php ‘nin bağlantı kurabilmesi için driverlarının linux’te de Windowsta da kurup ayarlanması gerekmektedir. http://docs.mongodb.org/ecosystem/drivers/php/ Burada soldaki menüde desteklenen tüm dillerin driverları yer almaktadır. Php’nin extra paketlerini kurabilmek için pecl diye bir komuta ihtiyaç vardır bunun olabilmesi için de aşağıdaki komutla komut satırından yükleme yapmanız gerekmektedir. apt-get install yazının devamı…

Ubuntu: MongoDB kurulumu

Ubuntu server’a mongoDB kurmak için sırasıyla şu işlemleri yapmak gerekmektedir. sudo apt-key adv –keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 –recv 7F0CEB10   echo ‘deb http://downloads-distro.mongodb.org/repo/ubuntu-upstart dist 10gen’ | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb.list   sudo apt-get update   sudo apt-get install mongodb-org   apt-get install mongodb-org=2.6.1 mongodb-org-server=2.6.1 mongodb-org-shell=2.6.1 mongodb-org-mongos=2.6.1 mongodb-org-tools=2.6.1   echo “mongodb-org hold” | sudo dpkg –set-selections echo “mongodb-org-server hold” yazının devamı…