Emre Çamalan'ın Kişisel Güncesi

Ben, sen sen olduğun için, benim!

Ubuntu

Ubuntu : Hash Sum MisMatch Çözümü

Merhaba, Ubuntunuzda bir şeyler yüklemek istediniz ve mishmatch hatası ile karşılaştınız. Şunlarda yazıyor hatta aralarda; failed to fetch bzip2:/var/lib/apt/lists/partial/us.archieve.ubuntu.com Yapacağınız şey partial kısmını silmek olacaktır; sudo rm -rf /var/lib/apt/lists/* sudo apt-get update sudo apt-get clean Bu noktadan sonra tekrar yükleme işlemini deneyin çalışacaktır..

Ubuntu : E: The package lists or status file could not be parsed or opened

Merhaba, apt-get ile bir paket yüklemek istediğinizde Ubuntu sizin için repolarına bakarak önce kontrol eder hangi dil ve repolarda olduğunu görür ve yüklemeyi ondan sonra yapar. E: The package lists or status file could not be parsed or opened gibi bir hata aldığınızda anlayınki bir dosyanız bozulmuş ya da artık size yanıt vermiyor. Yani repolardan yazının devamı…

Ubuntu: MongoDB kurulumu

Ubuntu server’a mongoDB kurmak için sırasıyla şu işlemleri yapmak gerekmektedir. sudo apt-key adv –keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 –recv 7F0CEB10   echo ‘deb http://downloads-distro.mongodb.org/repo/ubuntu-upstart dist 10gen’ | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb.list   sudo apt-get update   sudo apt-get install mongodb-org   apt-get install mongodb-org=2.6.1 mongodb-org-server=2.6.1 mongodb-org-shell=2.6.1 mongodb-org-mongos=2.6.1 mongodb-org-tools=2.6.1   echo “mongodb-org hold” | sudo dpkg –set-selections echo “mongodb-org-server hold” yazının devamı…

perl: warning: Falling back to the standard locale (“C”). locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory

Ubuntuda alınan hata böyleyse ; perl: warning: Setting locale failed. perl: warning: Please check that your locale settings: LANGUAGE = (unset), LC_ALL = (unset), LC_PAPER = “tr_TR.UTF-8”, LC_ADDRESS = “tr_TR.UTF-8”, LC_MONETARY = “tr_TR.UTF-8”, LC_NUMERIC = “tr_TR.UTF-8”, LC_TELEPHONE = “tr_TR.UTF-8”, LC_IDENTIFICATION = “tr_TR.UTF-8”, LC_MEASUREMENT = “tr_TR.UTF-8”, LC_TIME = “tr_TR.UTF-8”, LC_NAME = “tr_TR.UTF-8”, LANG = “en_US.UTF-8” are yazının devamı…

Previous Posts