Emre Çamalan'ın Kişisel Güncesi

Ben, sen sen olduğun için, benim!

Centos 6.x : Rpmforge ekleme

Centos için son sürüm rpmforge-release paketini burdan bulabilirsiniz:

http://apt.sw.be/redhat/el6/en/x86_64/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-.......rpm

Şu anda :

http://apt.sw.be/redhat/el6/en/x86_64/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm

Bu rpm paketini indirdikten sonra

wget http://apt.sw.be/redhat/el6/en/x86_64/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm

rpm -Uvh rpmforge-release*rpm

Mesela kolaylıkla terminator , terminalini yükleyebilirsiniz.

 yum install terminator

 

Yapılan işlemlerin çıktısı şöyle :

[root@localhost Downloads]# wget http://apt.sw.be/redhat/el6/en/x86_64/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm
--2013-11-27 15:28:12-- http://apt.sw.be/redhat/el6/en/x86_64/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm
Resolving apt.sw.be... 193.1.193.67
Connecting to apt.sw.be|193.1.193.67|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 12640 (12K) [application/x-redhat-package-manager]
Saving to: “rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm”

100%[==================================================================================================================>] 12,640   --.-K/s  in 0.001s 

2013-11-27 15:28:12 (11.0 MB/s) - “rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm” saved [12640/12640]

[root@localhost Downloads]# rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm 
Preparing...        ########################################### [100%]
	package rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64 is already installed
[root@localhost Downloads]# yum install terminator
Loaded plugins: fastestmirror, refresh-packagekit, security
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: ftp.cc.uoc.gr
 * epel: mirror.bytemark.co.uk
 * extras: ftp.cc.uoc.gr
 * rpmforge: mirror.team-cymru.org
 * updates: ftp.cc.uoc.gr
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package terminator.noarch 0:0.95-3.el6.rf will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

============================================================================================================================================================
 Package                Arch               Version                 Repository              Size
============================================================================================================================================================
Installing:
 terminator              noarch              0.95-3.el6.rf              rpmforge              345 k

Transaction Summary
============================================================================================================================================================
Install    1 Package(s)

Total download size: 345 k
Installed size: 1.4 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
terminator-0.95-3.el6.rf.noarch.rpm                                                 | 345 kB   00:00   
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
 Installing : terminator-0.95-3.el6.rf.noarch                                                     1/1 
 Verifying : terminator-0.95-3.el6.rf.noarch                                                     1/1 

Installed:
 terminator.noarch 0:0.95-3.el6.rf                                                             

Complete!

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*