Emre Çamalan'ın Kişisel Güncesi

Ben, sen sen olduğun için, benim!

Python ile Html Mail ve Resim Gönderme

Python ile nasıl mail gönderilir ve bu mailin içine nasıl resim eklenir bu örneğimizde görücez..

#-*- coding:utf8 -*-
import smtplib
from email.MIMEMultipart import MIMEMultipart
from email.MIMEText import MIMEText
from email.MIMEImage import MIMEImage
strFrom = ’emre@nbajans.com.tr’
strTo = ‘ShyRain7@gmail.com’
msgRoot = MIMEMultipart(‘related’)
msgRoot[‘Subject’] = ‘test message’
msgRoot[‘From’] = strFrom
msgRoot[‘To’] = strTo
msgRoot.preamble = ‘Bu bir mesaj başlıgıdır….’

msgAlternative = MIMEMultipart(‘alternative’)
msgRoot.attach(msgAlternative)

msgText = MIMEText(‘PLAİN TEXT MESSAGE’)
msgAlternative.attach(msgText)

msgText = MIMEText(‘<b>Some <i>HTML</i> text</b> and an image.<br><img src=”cid:image1″><br>Nifty!’, ‘html’)
msgAlternative.attach(msgText)

fp = open(‘test.jpg’, ‘rb’)
msgImage = MIMEImage(fp.read())
fp.close()

msgImage.add_header(‘Content-ID’, ‘<image1>’)
msgRoot.attach(msgImage)
smtp = smtplib.SMTP()
smtp.connect(‘mail.nbajans.com.tr’)
smtp.login(‘ShyRain7@gmail.com’, ‘sifreniz’)
smtp.sendmail(strFrom, strTo, msgRoot.as_string())
smtp.quit()

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*