Emre Çamalan'ın Kişisel Güncesi

Ben, sen sen olduğun için, benim!

Rhell ssh without pass bug

Centos şifresiz Ssh bağlantısı kurma (Bug’ın Çözümü)

Centos ta diğer unix sürümleri gibi , id_rsa.pub ‘ın authorized_keys’e kopyalanması ile gerçekleştiriliyor ancak Centos 6’da bir bug olduğu için işlemleri yapsanız bile çalışmayabiliyor işte bunun çözümünü göstereceğim. Sırasıyla işlemler şöyle : Ana Makinamız : Node1 olsun Bağlantı Kurulacak Centos Makina da : Node2 olsun NODE1 üzerinde: [root@node01 ~]# ssh-keygen Generating public/private rsa key pair. yazının devamı…