Emre Çamalan'ın Kişisel Güncesi

Ben, sen sen olduğun için, benim!

getInstance()

Javada Sistem Zamanı Almanın 2 yolu

Diyelimki Javada sistem zamanının ve tarihi öğrenmek istiyorsunuz .. Bunun 2 önemli yolu var.. System.currentTimeMillis() Calendar.getInstance() aynı programın içerisinde iki fonsiyonun kullanımıda mevcuttur. package yeni2; import java.util.Calendar; import java.util.Date; public class yeni2 { public static void main(String args[]) { long t = System.currentTimeMillis(); Date today = new Date(t); System.out.println(today); Calendar cal = Calendar.getInstance(); today = yazının devamı…