Emre Çamalan'ın Kişisel Güncesi

Ben, sen sen olduğun için, benim!

cümle içindeki kelimeyi değiştirmek

Sed: Cümledeki bir kelimeyi değiştirmek

Örnek cümlemiz: Microsoft sells you Windows, but Linux gives you the whole house. Cümlesindeki Linux’u \s-2Linuxs0\ olarak değiştirelim. Maksadımız komut satırında SED kullanımına örnek yapmak. ~$ echo “Microsoft sells you Windows, but Linux gives you the whole house.” | sed ‘s/Linux/\\s-2&\\s0/g’ ~$ Microsoft sells you Windows, but \s-2Linux\s0 gives you the whole house. Linux yerine yazının devamı…