Emre Çamalan'ın Kişisel Güncesi

Ben, sen sen olduğun için, benim!

Hadoop Hive: Unable to instantiate org.apache.hadoop.hive.metastore.HiveMetaStoreClient

Hive Hatası;

 

hive> show databases;
FAILED: Execution Error, return code 1 from org.apache.hadoop.hive.ql.exec.DDLTask. java.lang.RuntimeException: Unable to instantiate org.apache.hadoop.hive.metastore.HiveMetaStoreClient

 

Çözümü;

rm   metastore_db/*.lck

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*