Emre Çamalan'ın Kişisel Güncesi

Ben, sen sen olduğun için, benim!

Centos şifresiz Ssh bağlantısı kurma (Bug’ın Çözümü)

Centos ta diğer unix sürümleri gibi , id_rsa.pub ‘ın authorized_keys’e kopyalanması ile gerçekleştiriliyor ancak Centos 6’da bir bug olduğu için işlemleri yapsanız bile çalışmayabiliyor işte bunun çözümünü göstereceğim.

Sırasıyla işlemler şöyle :

Ana Makinamız : Node1 olsun
Bağlantı Kurulacak Centos Makina da : Node2 olsun

NODE1 üzerinde:

[root@node01 ~]# ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Created directory '/root/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
c6:66:93:16:73:0b:bf:46:46:28:7d:a5:38:a3:4d:6d root@node01
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
|      .  |
|    . + o   |
|   . @ E   |
|    * & .   |
|   . S =   |
|    = + .   |
|     o   |
|     .    |
|         |
+-----------------+

 

cd ~/.ssh

 

chmod 700 ~/.ssh
chmod 600 ~/.ssh/*

 

ssh root@node02 'mkdir -p /root/.ssh'

 

KEY=`cat /root/.ssh/id_rsa.pub`
ssh root@node2 "echo $KEY >> /root/.ssh/authorized_keys"
ssh root@node02 'chmod 700 /root/.ssh'
ssh root@node02 'chmod 600 /root/.ssh/*'

Bu işlemler sonrasında Centos Makinaya ulaşabilmeniz lazım:

ssh node2

Hala giriş yapamıyorsanız bu Centos ‘taki BUG’dan kaynaklanıyor olabilir.
Çözümü:

ssh root@node02 'restorecon -R -v /root/.ssh'

Şimdi tekrar deneyin…

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*