Emre Çamalan'ın Kişisel Güncesi

Ben, sen sen olduğun için, benim!

Linux Daemontools: /lib64/libc.so.6: could not read symbols: Bad value

Centos 6.2 makinama daemontools (cr.yp.to adresinden detayını bulabilirsiniz) kurarken karşılaştığım şu hata sonrası


[root@localhost daemontools-0.76]# package/install 
Linking ./src/* into ./compile...
Compiling everything in ./compile...
./load envdir unix.a byte.a 
/usr/bin/ld: errno: TLS definition in /lib64/libc.so.6 section .tbss mismatches non-TLS reference in envdir.o
/lib64/libc.so.6: could not read symbols: Bad value
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [envdir] Error 1

çözümü kendi sitesinde de şurada bahsedildiği gibi şöyle olmalıdır


vi /package/admin/daemontools-0.76/compile/conf-cc
## sonra içindeki satırdaki gcc -O2 -Wimplicit -Wunused ......
## kısmını şöyle değiştirmeliyiz
## gcc -include /usr/include/errno.h -O2 -Wimplicit -Wunused ....

araya eklediğimiz -include /usr/include/errno.h bilgisayara göre değişmektedir. O yüzden kendi makinanızda /usr/include/errno.h dosyasının varlığını kontrol ediniz..

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*