Emre Çamalan'ın Kişisel Güncesi

Ben, sen sen olduğun için, benim!

Ubuntu Opencv import cv Problemi

Ubuntu üzerine opencv’yi synaptic package manager üzerinden kurduğunuzu varsayıyorum. Komut satırından

root@camalan:~# python

dediniz. Sonra opencv kullanabilmek için

root@camalan:~# python
Python 2.7.3 (default, Aug  1 2012, 05:14:39) 
[GCC 4.6.3] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import cv

dediniz ve şöyle bir hata aldınız:

root@camalan:~# File "/usr/lib/pymodules/python2.7/cv.py", line 1, in <module>     from cv2.cv import * ImportError: numpy.core.multiarray failed to import

Çözümü şöyle:
komut satırında pythondan çıkın ve şu komutu çalıştırın:

root@camalan:~# sudo apt-get install python-numpy python-opencv

isterseniz şöyle de yapabilirsiniz:

root@camalan:~# pip install numpy 

iki komutu üst üste denerseniz zaten yüklü diye hata mesajı alırsınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*