Emre Çamalan'ın Kişisel Güncesi

Ben, sen sen olduğun için, benim!

Linux

Ubuntu: MongoDB kurulumu

Ubuntu server’a mongoDB kurmak için sırasıyla şu işlemleri yapmak gerekmektedir. sudo apt-key adv –keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 –recv 7F0CEB10   echo ‘deb http://downloads-distro.mongodb.org/repo/ubuntu-upstart dist 10gen’ | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb.list   sudo apt-get update   sudo apt-get install mongodb-org   apt-get install mongodb-org=2.6.1 mongodb-org-server=2.6.1 mongodb-org-shell=2.6.1 mongodb-org-mongos=2.6.1 mongodb-org-tools=2.6.1   echo “mongodb-org hold” | sudo dpkg –set-selections echo “mongodb-org-server hold” yazının devamı…

perl: warning: Falling back to the standard locale (“C”). locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory

Ubuntuda alınan hata böyleyse ; perl: warning: Setting locale failed. perl: warning: Please check that your locale settings: LANGUAGE = (unset), LC_ALL = (unset), LC_PAPER = “tr_TR.UTF-8”, LC_ADDRESS = “tr_TR.UTF-8”, LC_MONETARY = “tr_TR.UTF-8”, LC_NUMERIC = “tr_TR.UTF-8”, LC_TELEPHONE = “tr_TR.UTF-8”, LC_IDENTIFICATION = “tr_TR.UTF-8”, LC_MEASUREMENT = “tr_TR.UTF-8”, LC_TIME = “tr_TR.UTF-8”, LC_NAME = “tr_TR.UTF-8”, LANG = “en_US.UTF-8” are yazının devamı…

Centos: Python 2.7 derleme

Yapılması gerekenler: cd /opt wget http://www.python.org/ftp/python/2.7.3/Python-2.7.3.tar.bz2 tar xf Python-2.7.3.tar.bz2 cd Python-2.7.3 ./configure –prefix=/usr/local make && make altinstall Buradaki önemli nokta altinstall kullanıyor olmamız. Neden? Çünkü make install kullansaydık adı python olan 2 tane farklı versiyon olacaktı ve sistemde çakışma olacaktı. cd /usr/local/bin ls -ltr python* ln -s /usr/local/bin/python2.7 /usr/local/bin/python Setuptools Yükleme cd /opt wget http://pypi.python.org/packages/source/d/distribute/distribute-0.6.27.tar.gz yazının devamı…

Centos: python scrapy web crawler yükleme

Python ile bir siteden birşeyler çekme konusunda size yazdımcı olan Scrapy modülü easy_install ile kolayca yüklenebilmektedir. Şurdaki makalemde easy_install yüklemekten bahsetmiştim. Makalem. Scapy yükleme: easy_install -U Scrapy  

Previous Posts Next posts